עציצים ממותגים למתנות כנסים ואירועים,

עציצים ממותגים למתנות כנסים ולאירועים  

מסרים ממותגים בעציצים  

מסר אישי שלכם בעציץ הממותג יוצג תמיד על השולחן ולא במגירה